Projekty Unijne

Projekty Unijne

Firma Kędziorek realizuje projekt:

"Opracowanie modelu biznesowego szansą na rozwój eksportu firmy Kędziorek Joanna Kędziorek."

Program: RPLD.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie: RPLD.02.02.00. Internacjonalizacja przedsiębiorstw